FeestruimteLelystad.nl
Ruimte voor uw feest, cursus of vergadering

Onze huisregels

 Algemeen

U huurt ons clubhuis zonder catering. Dat wil zeggen, wij zorgen niet voor inkoop van eten en drinken etc. In overleg kunnen we u wel helpen met het organiseren van uw evenement. 

Voor uw feest

De tijden waarop uw bezoekers aanwezig zijn is ook onze manager aanwezig. Hij ziet toe op de naleving van (wettelijke) regels en hij helpt u uiteraard om uw feest succesvol te laten verlopen.

Voor het inrichten en versieren van de zaal kunt u van tevoren een sleutel krijgen. Op de afgesproken uren is onze manager aanwezig. De manager blijft totdat de gasten zijn vertrokken en samen met de manager kunt u dan de ruimte schoonmaken.

Zaal

Voor het ophangen van ballonnen, slingers e.d. maakt u alleen gebruik van de haakjes in de plafondplinten en in het midden van het plafond. Punaises, spijkers, plakband en dergelijke mogen niet worden gebruikt. 

Links naast de deur van de vergaderruimte zijn de regelknoppen voor temperatuur (warmtepomp) en voor de sfeerverlichting. Deze verlichting schakelt u aan door op de knop te drukken en u regelt de lichtsterkte door daarna aan de knop te draaien. De temperatuurregeling staat doorgaans op 18 graden, gelieve deze stand niet aan te passen. 

In de zaal mag niet gerookt worden. U mag kaarsen en wierook branden, maar alleen als u daar steeds voldoende toezicht op blijft houden en niet in de nabijheid van brandbare materialen zoals slingers en dergelijke. De brandblusser hangt in de keuken en het nummer van de brandweer is 112. 

Binnen kunt u uw muziek via uw eigen apparatuur draaien of in overleg op door ons ter beschikking gestelde apparatuur. Wij raden u aan om alles goed te testen zodat u op uw feestdag niet voor onprettige verrassingen komt te staan. De manager ziet toe dat er geen geluidsoverlast ontstaat, door bv ramen en deuren gesloten te houden.

De piano minimaal door twee personen verplaatsen (kan omvallen!). Het is niet de bedoeling om de meubels van binnen naar buiten of omgekeerd te verplaatsen. 

Uw feest mag niet langer duren dan tot 1:00 uur in de nacht.

Foyerruimte

In de foyerruimte vindt u extra tafels en stoelen en in de wandkast voor uw bijeenkomst handige zaken zoals borden, bestek, glazen, tafellinnen e.d. Hier staan ook thermos-koffie- en theekannen. Ons verzoek is om in thee- en heetwaterkannen GEEN koffie te doen.

De foyerruimte kunt u indien gewenst afsluiten als u de avond tevoren uw feestbenodigdheden wilt opslaan; vraagt u ons dan om de (aparte) sleutel. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het materiaal dat u daar opslaat. 

Keuken

U kunt alle keukengereedschap, borden, bestek, bekers en machines in de open keuken gebruiken, met uitzondering van reeds aanwezige voedsel en drank, die eigendom blijven van Biotuinen. 

Horeca-koelkast

U kunt gebruik maken over een lege, verrijdbare Horeca-koelkast (ca. 500 liter) die staat op 20 meter afstand van de zaal.

Drinkwater

Wij hebben geen aansluiting op het drinkwaternet maar vangen regenwater op via het dak. Er is een filterinstallatie waardoor het water voldoet aan de wettelijke normen voor drinkwater. Op plaatsen waar het water niet is gefilterd is dat aangegeven met een sticker. 

Terras en directe omgeving

Wilt u ervoor zorgen dat er geen peuken op de grond achterblijven of in de plantenbakken terechtkomen. Hier kunt u in overleg met ons een partytent plaatsen of een springkussen. 

Springkussens

Voor het plaatsen van een tent of een springkussen is een meldingsplicht bij de gemeente Lelystad dus altijd vooraf melden aan ons aub. Bij een springkussen dient u steeds toezicht te houden om omgelukken te voorkomen. Een springkussen bestellen kan bij   https://bigfootpartyverhuur.nl/product-categorie/springkussens/  

Vuurplaats

De manager ziet toe op het correct gebruiken van de vuurplaats. Het aanwezige hout is vrij te gebruiken. 

Bedrijfsruimtes en -middelen

U huurt alleen onze feestruimte en terras, het overige terrein en ruimtes mogen niet worden betreden. Wij verwachten van u dat u hier steeds op toeziet. 

Levende have

De Biotuinen is een biologische tuinderij. Daarom kunnen we geen gif gebruiken en hebben we voor de bestrijding van slakken een aantal loopeenden in dienst. Het zijn leuke beestjes, maar wij verzoeken u dringend om ze NIET te voeren en vooral honden aan de lijn te houden, u begrijpt wel waarom. De eenden zijn helemaal gewend aan het terrein en zullen niet gauw de poort uitwandelen. Achter onze kas staan een aantal bijenkasten, waardoor er hier soms wat bijen rondvliegen. Uiteraard dient u uit de buurt van de kasten te blijven, dit is aangegeven met een informatiebord. 

Schoonmaak

De manager zal u helpen met schoonmaken. Wij gebruiken alleen ecologische schoonmaakmiddelen, deze zijn op onze locatie aanwezig.

Let op: wij hebben geen aansluiting op het riool en maken daarom gebruik van een helofytenfilter. Dat houdt in dat onze afvalstoffen in een put worden opgevangen en door nuttige bacteriën verteerd worden en omgezet in bruikbaar organisch materiaal. Omdat gangbare schoonmaakmiddelen (en ook chloor e.d.) deze bacteriën doodt, mag u alleen eko-zepen en eko-schoonmaakmiddelen gebruiken die in de schoonmaakkast of in het gootsteenkastje staan. 

Na uw feest

Wij verwachten van u dat u onze ruimtes, terras, meubilair, bestek e.d. weer in dezelfde staat oplevert als waarin u ze ter beschikking kreeg. Dat betekent dat u ze heeft schoongemaakt, afgewassen en het meubilair terug op hun plek heeft gezet. De vloer dient te worden geveegd en gedweild. Mocht u langer aanwezig zijn dan de manager dan is er een mogelijkheid om zelf de locatie af te sluiten.

Verzamel het afval in vuilniszakken en laat maximaal twee afgesloten vuilniszakken achter in onze containers. Als u meer afval heeft vragen wij u om dat zelf af te voeren.

Als u sleutels heeft ontvangen van ons kunt u die teruggeven aan de manager of met hem afspreken hoe u zelf de locatie afsluit en de sleutels overdraagt.

Nog vragen? 

Neem bij onduidelijkheden, problemen of schade direct contact met ons op zodat we zaken kunnen regelen. Beheerder Theo Tromp 06-10624775. 

Wij verwachten dat uw feest een groot succes wordt! 

Met vriendelijke groet, 
het Biotuinen-team.