FeestruimteLelystad.nl
Ruimte voor uw feest, cursus of vergadering

Huurovereenkomst

Huurovereenkomst FeestruimteLelystad.nl.pdf


Gefeliciteerd heer / mevrouw …………..…….................................................

U gaat onze feestruimte huren voor uw feest op ……………………................

Om deze datum definitief te reserveren heeft u op ……………...................... een aanbetaling gedaan van ……… euro.

We hebben afgesproken dat u onze feestruimte kunt komen voorbereiden op …………...................... vanaf ……....... uur en dat u na uw feest ons pand uiterlijk op …………….......voor ….............. uur weer schoon en ordelijk heeft opgeleverd.

Toegang

Om alles goed te laten verlopen is het van groot belang dat u een paar dagen van tevoren telefonisch contact met ons opneemt (06-10624775) voor het regelen van de toegangssleutel van poort en pand. Doet u dit niet dan zou u misschien voor een gesloten deur komen te staan.

Een samenvatting van wat wij u bieden / met u afgesproken hebben / van u verwachten:

Algemeen

U huurt ons clubhuis kaal. Dat wil zeggen, wij zorgen niet voor service, bediening, inkoop van goederen etc. In overleg kunnen we u wel helpen met het organiseren van uw evenement. 

Voor uw feest

Om alles goed te laten verlopen is het van groot belang dat u een paar dagen van tevoren telefonisch contact met ons opneemt (06-10624775) voor het regelen van de toegangssleutel van de poort en het pand. Doet u dit niet dan zou u misschien voor een gesloten deur komen te staan. 

Zaal

Voor het ophangen van ballonnen, slingers e.d. maakt u alleen gebruik van de haakjes in de plafondplinten en in het midden van het plafond. Punaises, spijkers, plakband en dergelijke mogen niet worden gebruikt. 

Links naast de deur van de vergaderruimte zijn de regelknoppen voor temperatuur (warmtepomp) en voor de sfeerverlichting. Deze verlichting schakelt u aan door op de knop te drukken en u regelt de lichtsterkte door daarna aan de knop te draaien. De temperatuurregeling staat doorgaans op 20 graden, gelieve deze stand niet aan te passen. 

In de zaal mag niet gerookt worden. U mag kaarsen en wierook branden, maar alleen als u daar steeds voldoende toezicht op blijft houden en niet in de nabijheid van brandbare materialen zoals slingers en dergelijke. De brandblusser hangt in de keuken en het nummer van de brandweer is 112. 

Binnen kunt u uw muziek via uw eigen apparatuur draaien of in overleg op door ons ter beschikking gestelde apparatuur. Wij raden u aan om alles goed te testen zodat u op uw feestdag niet voor onprettige verrassingen komt te staan. Wij verwachten van u dat u geen geluidsoverlast veroorzaakt. 

De piano minimaal door twee personen verplaatsen (kan omvallen!). Het is niet de bedoeling om de meubels van binnen naar buiten of omgekeerd te verplaatsen. 

Uw feest mag niet langer duren dan tot 2:00 uur 's nachts. 

Vergaderruimte

In de vergaderruimte vindt u extra tafels en stoelen en in de wandkast borden, bestek, glazen, tafellinnen e.d. Hier staan ook thermos-koffie- en theekannen. Ons verzoek is om in thee- en heetwaterkannen GEEN koffie te doen. 

Deze ruimte kunt u indien gewenst afsluiten als u de avond tevoren uw feestbenodigdheden wilt opslaan; vraagt u ons dan om de (aparte) sleutel. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het materiaal dat u daar opslaat. 

Keuken

U kunt alle keukengereedschap, borden, bestek, bekers en machines in de open keuken gebruiken, met uitzondering van reeds aanwezige voedsel en drank, die eigendom blijven van Biotuinen. 

Horeca-koelkast

Wij beschikken over een lege, verrijdbare Horeca-koelkast (ca. 500 liter). Als we dat met u hebben afgesproken dan zetten we deze koelkast buiten tegen het gebouw aan. 

Drinkwater

Wij hebben geen aansluiting op het drinkwaternet maar vangen regenwater op via het dak. Er is een basis-filtering, het water in het gebouw is drinkbaar (daarbuiten niet) maar kan bacterieel iets anders van kwaliteit zijn dan u gewend bent. Indien u twijfelt dan raden wij aan om het water alleen gekookt (thee, koffie, soep) te gebruiken en verder zelf drinkwater mee te nemen. 

Terras en directe omgeving

Wilt u ervoor zorgen dat er geen peuken op de grond achterblijven of in de plantenbakken terechtkomen. Hier kunt u in overleg met ons een partytent plaatsen. 

Vuurplaats

Als u de vuurplaats heeft gehuurd dan kunt u van het aanwezige brandhout in de kast gebruik maken. Het opruimen van de vuurresten hoeft u niet zelf te doen, laat het vuur gewoon uitbranden dat maakt voor ons gemakkelijker om het op te ruimen.

Bedrijfsruimtes en -middelen

U huurt alleen onze feestruimte en terras (met optioneel de vuurplaats), het overige terrein en ruimtes mag niet worden betreden. Wij verwachten van u dat u hier steeds op toeziet. 

Levende have

De Biotuinen is een biologische tuinderij. Daarom kunnen we geen gif gebruiken en hebben we voor de bestrijding van slakken een aantal loopeenden in dienst. Het zijn leuke beestjes, maar wij verzoeken u dringend om ze NIET te voeren en vooral honden aan de lijn te houden, u begrijpt wel waarom. De eenden zijn helemaal gewend aan het terrein en zullen niet gauw de poort uitwandelen. Elders op het terrein staan een aantal bijenkasten, waardoor er hier soms wat bijen rondvliegen. Uiteraard dient u uit de buurt van de kasten te blijven. 

Schoonmaak

Achterin de zaal is de deur naar de dames- en herentoiletten en het invalidentoilet/wasruimte. Daarachter bevinden zich rechts de meterkast en links de schoonmaakkast met stofzuiger, mop en de eko-schoonmaakmiddelen. 

Let op: wij hebben geen aansluiting op het riool en maken daarom gebruik van een helofytenfilter. Dat houdt in dat onze afvalstoffen in een put worden opgevangen en door nuttige bacteriën verteerd worden en omgezet in bruikbaar organisch materiaal. Omdat gangbare schoonmaakmiddelen (en ook chloor e.d.) deze bacteriën doodt, mag u alleen eko-zepen en eko-schoonmaakmiddelen gebruiken die in de schoonmaakkast of in het gootsteenkastje staan. Als u zelf schoonmaakmiddelen meeneemt let dan heel goed op of er EKO op het etiket staat. 

Na uw feest

Wij verwachten van u dat u onze ruimtes, terras, meubilair, bestek e.d. weer in dezelfde staat oplevert als waarin u ze ter beschikking kreeg. Dat betekent dat u ze heeft schoongemaakt, afgewassen en het meubilair terug op hun plek heeft gezet. De vloer dient te worden geveegd en gedweild. In overleg kunnen wij dit ook voor u doen. 

Verzamel het afval in vuilniszakken en laat maximaal twee afgesloten vuilniszakken achter in onze containers. Als u meer afval heeft vragen wij u om dat zelf af te voeren.

Wilt u onze sleutels zo spoedig mogelijk teruggeven (tijdens kantooruren op onze locatie), dit in verband met de volgende huurder(s). 

Nog vragen? 

Wij gaan ervan uit dat u onze locatie respectvol gebruikt. Neem bij onduidelijkheden, problemen of schade direct contact met ons op zodat we zaken kunnen regelen. Beheerder Theo Tromp 06-10624775. 

Wij verwachten dat uw feest een groot succes wordt! 

Met vriendelijke groet, 
het Biotuinen-team.